SUNSIR

Sắp xếp:


Máy 2 kim di động cơ Brother T-8450C

  Là dòng máy rộng cao giúp việc điều khiển vật liệu dễ dàng giúp: Bảo vệ và ngăn chặn trụ kim rơi tuột khi may. Thao tác chuyển đổi trụ kim nhanh. Thay đổi cự li dễ dàng.  Cơ cấu đẩy có thể điều chỉnh thích hợp theo nguyên liệu.